top of page

EEN BEETJE OVER ONS

Gemeenschappelijke grond, gemeenschappelijke toekomst

 

We leven in tijden van steeds toenemende polarisatie, manipulatie, discriminatie en miscommunicatie, die allemaal een wig drijven in gemeenschappen en de samenleving als geheel, en toekomstige samenwerking en samenwerking. Elke dag zien we boze gezichten van demonstranten die ons verontrustende beelden geven, op straat, in het nieuws, op sociale media. Het zijn meer dan beelden: elk gezicht, elke beweging heeft een geschiedenis. Elk individu, elke groep klampt zich vast aan hun geschiedenis, omdat die verbonden is met hun (en de groeps)identiteit of, zoals het nu gebeurt, 'identiteiten' opgeroepen of gecreëerd om woede, angst, discriminatie of uitsluiting op te wekken. De uitdagende vraag is: "Zijn wij onze verhalen, of niet?" Kijkend naar de hedendaagse context, zijn we dat wel. We zouden echter ook kunnen stellen dat de meeste van onze verhalen zelfgecreëerde, subjectieve werkelijkheden (of 'waarheden') zijn, dus ficties, die intact blijven door gewoonte, groepsdwang, conditionering, en worden gedreven door onze intenties, die positieve effecten kunnen hebben. of negatieve doelstellingen (bijv. troost, manipulatie). In het ergste geval missen ze zelfbewustzijn en (zelf)kennis en bevorderen ze egoïsme, segregatie, afscheiding, isolement, kans op stereotypering en discriminatie of uitsluiting.

Het wij-tegen-zij-denken lijkt de norm te zijn geworden (burger-overheid, autochtoon-immigrant, milieuactivisten-grote bedrijven, autocraten-democraten, etc.), soms leidend tot landen waar alle banden met een beschaafd (samen)bestaan zijn gebroken. De wereldwijde opkomst van het populisme en het daarmee gepaard gaande verkeerd geïnterpreteerde nationalisme en isolationisme zijn de meest opvallende hedendaagse fenomenen die leiden tot (maatschappelijke) ontwrichting en onenigheid en vervreemding, die niet alleen groepen maar ook hele naties wereldwijd treffen. Er is vaak een enorme kloof tussen de 'waarden' die we omarmen en de manier waarop we werkelijk leven en spreken - de normen die worden gedicteerd door dominante discoursen.

Gerechtigheid voor iedereen?

 

Hoewel in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten staat dat "elke pleidooi voor nationale, raciale of religieuze haat die aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld bij wet verboden is", zijn de wetten tegen haatzaaiende uitlatingen (om de openbare orde te bescherming van de menselijke waardigheid) zijn moeilijk af te dwingen en zijn afhankelijk van de goede wil van de nationale justitie. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie heeft landenrapporten en een aantal algemene beleidsaanbevelingen opgesteld, en dus geen harde verplichtingen.

Hoofddoel van het project

 

Het doel van dit strategische partnerschap is het ontwikkelen van tegenstrategieën en het verkennen van methodologieën om de vaardigheden op het gebied van verhalend bewustzijn te vergroten en de vaardigheden te verbeteren om alternatieve, wenselijke, authentieke verhalen te genereren om deze principes van manipulatie en vijandige communicatie tegen te gaan. Het bewaken van het proces van het gebruik van verhalen is een belangrijk element in het ontwerp van het project, omdat we weten dat verhalen zowel kunnen verbinden als verdelen, het laatste in het geval van een verkeerde toepassing van verhalen en verhalen vertellen. Kortom: we stimuleren de identificatie van authentieke en veronderstelde waardesystemen en de manieren om dat nieuwe systeem overdraagbaar te maken. We zullen de ontwikkeling ondersteunen van een gemeenschappelijk platform om tegenstrijdige argumenten onschadelijk te maken of op te lossen, om compassievolle verbindingen en aansluiting rond gedeelde waarden mogelijk te maken.

 

Vennootschap

Common Ground, Common Future is een samenwerking tussen Storytelling Centre (Nederland), OsloMet University of Applied Sciences (Noorwegen), CSI (Cyprus), Asociatia Psiterra (Roemenië) en Youth Initiative for Human Rights – Kosovo YIHR KS (Kosovo) en is mogelijk gemaakt met de steun van de EU, in het kader van het Erasmus+-programma.

bottom of page